روابط عمومی کنگره اعتیاد و رفتارهای پرخطر

به اطلاع کلیه اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران می رساند، دانشگاه خوارزمی با همکاری ارگان های مرتبط، اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر  را در تاریخ 17 و 18 اردیبهشت ماه برگزار می کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات  به وب سایت کنگره
http://www.1arckhu.ir/  مراجعه نمایید. شماره تماس: 09398715235 ، 34561958-026»

+ نوشته شده توسط محمدی در شنبه ۲۷ آبان۱۳۹۱ و ساعت 10 |